Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, HVAC • 1 min lezen

Zin en onzin van energie besparen met industriële klimaatinstallaties

Colt International - gepubliceerd op 17 september 2013

vrije koeling, warmteterugwinningIn verschillende industrietakken worden strenge eisen gesteld aan de ruimtecondities. Om de kwaliteit van het product of productieproces te blijven garanderen moet de omgeving een constante temperatuur en luchtvochtigheid hebben. Om dit te garanderen zitten deze bedrijven over het algemeen vast aan een bepaald type (nogal zware) klimaatinstallatie. Waar in het verleden dit de grote energievreter van het bedrijf was, zijn de laatste jaren steeds meer concepten ontwikkeld om met die zware installatie op een zo energiezuinig mogelijke manier te voldoen aan de (strenge) eisen. Zowel in de zomer, winter als de tussenseizoenen blijkt dit aanzienlijke energiebesparingen op te leveren. Deze zijn vooral te danken aan het combineren van de installatie met zgn. vrije koeling en het toepassen van warmteterugwinning.

Vrije koeling

Vrije koeling is een techniek die gebruik maakt van de lagere temperatuur van de buitenlucht om de ruimte binnen te koelen. In Nederland is, naast de winterperiode ook in de tussenseizoenen, het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur vaak voldoende om de techniek optimaal te laten werken. We onderscheiden in de techniek de directe en indirecte vrije koeling. Hierbij is de directe vrije koeling efficiënter dan de indirecte vorm omdat directe vrije koeling bij hogere temperaturen kan worden toegepast. Pas als het echt warm wordt in de zomer moet de koelinstallatie ingeschakeld worden. Een koelinstallatie draait hiermee nooit te lang.

Warmteterugwinning

Het terugwinnen van energie of restwarmte effectief benutten is een onderdeel van de concepten waarmee de energiekosten drastisch teruggedrongen kunnen worden. In de volksmond noemen we dit warmteterugwinning, waar het eigenlijk gaat om thermische energie terugwinning. Voor de terugwinning worden verschillende technieken gebruikt, elk met een eigen rendement. Zo levert het twin coil systeem een rendement van 50 -65%, de kruisstroomwisselaar 50 – 90%, het warmtewiel 60 -70%, luchtmenging of hybride systemen 100% rendement.

Duurzame alternatieven voor de industriële klimaatinstallatie, waaraan strenge eisen gesteld worden wat betreft constante ruimtecondities, zijn er nog niet. Maar wel bieden slimme concepten de mogelijkheid deze installaties zo energiezuinig mogelijk in te zetten. Een stap vooruit in duurzaam produceren.

People, Planet, Persistance (continuïteit) en Performance (kwaliteit) zijn de factoren die het duurzaamheidsbeleid van een onderneming bepalen. Download de case study en lees hoe Drukkerij Damen in Werkendam deze vier pijlers in de praktijk brengt en daarmee tegen de stroom in blijft groeien.

Download hier de case study duurzaam klimaatsysteem  bij Drukkerij Damen

 

 

 

Picture of Colt International

Colt International