Conferentie Tunnelveiligheid: praktijk en markt bieden inzicht

Colt International | 10 september 2013

tunnelventilatie cfdVeiligheid in tunnels is van levensbelang. Daar is iedereen van overtuigd. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen, hoe zit de wetgeving in elkaar en wat is een optimaal veiligheidsniveau voor nieuwe en bestaande tunnels. Vragen waarop de conferentie ‘Grip op Tunnelveiligheid’ een antwoord tracht te geven. Het programma is er op gericht om mensen uit de praktijk en marktpartijen van elkaar te laten leren. Topsprekers wisselen af met de behandeling van praktijkcases en masterclasses over verschillende onderwerpen. Een van die onderwerpen zal gaan over het gebruik van CFD voor het ontwerpen van een tunnelventilatiesysteem. Wat houdt het in, is het een betrouwbare methode en hoe moet het resultaat beoordeeld worden?

CFD simulatie voor tunnelventilatie

CFD (Computational Fluid Dynamics) is een methode om stromingen en overdracht van warmte te simuleren en te voorspellen voor (nog) niet bestaande situaties. Vooral op die plaatsen waar standaard zonemodellen en berekeningsmethoden niet toepasbaar zijn kan gebruik gemaakt worden van deze techniek. Wanneer CFD wordt toegepast voor het beoordelen van tunnelventilatie wordt rekening gehouden met alle factoren die invloed op de luchtbeweging hebben. Denk daarbij aan de vorm van de ruimte, de obstakels, de verkeersbewegingen, de ligging ten opzichte van de windrichting, de temperatuur en lokale invloeden. Door de stromingen en warmteoverdracht te simuleren met behulp van de computer kan met een grote mate van nauwkeurigheid voorspeld worden welke maatregel welk resultaat zal hebben.

Hoe werkt dit in de praktijk? Hoe betrouwbaar is de methode en hoe moet het resultaat beoordeeld worden? Wilt u over deze vragen meer weten? Dan nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan de conferentie “Grip op Tunnelveiligheid” op 25 en 26 september in het Mercure in Amsterdam.

Colt is kennispartner van de conferentie en mag haar relaties laten profiteren van 20% korting. Vraag even bij uw Colt contactpersoon naar de kortingscode.

 White paper Brandveiligheid in Verkeerstunnels

Colt International
Colt International