Op deze manier behaal je maximale productiviteit in een productiehal

Kees Sietsma | 13 juni 2017
productiviteit productiehal

Als productiemanager ben je waarschijnlijk altijd op zoek naar manieren om een maximale productiviteit te behalen in de productiehal. Een cruciaal element om dit te bereiken zijn de juiste condities op de werkvloer. De juiste temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit en licht zijn belangrijke factoren in het creëren van comfortabele werkomstandigheden. Welke stappen zijn belangrijk om te zorgen dat het werkklimaat optimaal is? En je maximale productiviteit behaalt? 

Analyseer de indicatoren

Er zijn in een productiehal altijd indicatoren aanwezig waarom de productiviteit niet is zoals deze zou moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Klachten van medewerkers: wat is de perceptie van medewerkers over de huidige condities en waar liggen verbeterpunten?
  • De constructie van de productiehal: zijn er binnen de constructie factoren die negatief van invloed zijn op het comfort en efficiëntie van medewerkers?
  • Het werk dat uitgevoerd wordt: op welke manier is het werk van invloed op de werkomstandigheden doordat ze bijvoorbeeld gepaard gaan met geluid, rook of warmte? 

Een goede analyse van de belangrijkste indicatoren voor een mogelijke productiviteitsdaling geven je een duidelijk beeld waar verbeteringen nodig zijn en waar het probleem ligt. Zeker wanneer je kijkt naar welke incidenten binnen een bepaalde periode het vaakst voorkomen. Vanuit daar kun je dan de volgende stap nemen.

 

Kwantificeer het klimaatprobleem

En die volgende stap is het kwantificeren van het klimaatprobleem. Optimale condities op de werkvloer hangt namelijk altijd samen met het binnenklimaat. De beste manier om dit effectief en efficiënt te doen is door een klimaatmeting in de productiehal uit te (laten) voeren.

Een van de handvatten voor het beoordelen van de behaaglijkheid op de werkvloer is bijvoorbeeld de NEN ISO 7730 norm. Bovendien geeft de norm aanbevelingen voor een comfortabel klimaat. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende factoren die van invloed zijn op de beleving van het comfort zoals temperatuur, luchtvochtigheid, luchtkwaliteit, luchtverplaatsing, arbeidsinspanning en kleding.

Een klimaatmeting geeft inzicht in hoe je de productiviteit kunt verhogen door een beter en gezonder binnenklimaat te creëren.

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Bij Remeha bleek de productiviteit in de productiehal niet optimaal, met name door de temperatuur. In de wintermaanden was het koud en in de zomer vaak te warm, wat een direct impact had op de productiviteit en gezondheid van medewerkers. Uiteindelijk is het hen gelukt om de productiviteit op het gewenste niveau te krijgen — zowel ‘s zomers als in de winter. Wil je weten hoe ze dit hebben gerealiseerd? Download de case study!

 
New Call-to-action
Kees Sietsma
Kees Sietsma
Business Development Manager Climate Control NWS Europe, ESD
Stuur een mail