• Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog
 • Colt @ Twitter
 • Colt @ LinkedIn
 • Colt @ Flickr
 • Colt @ Youtube
 • Colt @ Facebook
 • Colt @ Pinterest
 • Coltblog

Colt Blog

Gertie Arts

Find me on:

Recent Posts

Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?

Posted by Gertie Arts on Jul 21, 2015 2:00:00 PM

Een duurzaam werkklimaat hangt met meer factoren samen dan de temperatuur in de werkplaats. Ook niet seizoensgebonden problemen zoals vrijkomende stoffen, dampen, gassen of geuren die bij een productieproces vrijkomen zijn direct van invloed op het klimaat op de werkvloer. Hoe hoger de concentratie hiervan, hoe lager de productiviteit, hoe groter de risico's voor gezondheid en milieu en hoe hoger de kans op uitval. Maar hoe bepaal je welke investeringen noodzakelijk en effectief zijn? Welke investeringen zijn rendabel en leveren winst op zonder extra milieubelastend te zijn? Dat zijn de centrale vragen waar de Expertpost Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of ‘nice to have’? gepubliceerd op 16 juli jl. op de site van het platform Duurzaam Geproduceerd over gaat.

Read More

Topics: Klimaat industrie, HVAC, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek

Hittestress of een comfortabel werkklimaat? Wat is de norm?

Posted by Gertie Arts on Jul 7, 2015 2:00:00 PM

Vandaag is weer zo’n dag. Een dag met zomerse waarden. In de productiehal gaan veel productieve uren verloren. Mensen functioneren niet efficiënt en het ziekteverzuim neemt toe. Gelukkig komen het soort temperaturen zoals die van de afgelopen week niet al te vaak voor en hoeven we er niets aan te doen. Echt niet? Onze zomers worden warmer. De werkende bevolking wordt steeds ouder en het is bekend dat hoe ouder we zijn hoe slechter we tegen de hitte kunnen. De vraag rijst dan ook hoeveel last werknemers in de Nederlandse industrie eigenlijk hebben van warme dagen? Wanneer is die belasting te hoog?  

Read More

Topics: Klimaat industrie, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, gezond binnenklimaat

Zomer. Eindelijk een prettig werkklimaat in de productiehal!

Posted by Gertie Arts on Jun 30, 2015 2:00:00 PM

We hebben er lang genoeg naar uitgekeken: zomer. En nu maar hopen hat hij eindeloos gaat duren… Bent u het daar niet mee eens? Mag het van u wel wat minder omdat de mensen op uw werkvloer helemaal niet op een lekker lange warme zomer zitten te wachten? Jammer dan. Geef ze wat extra vrij dan morren ze ook niet meer. Daalt de productiviteit dan nog steeds? 4% met iedere graad die de temperatuur stijgt? Ja, die cijfers zijn bekend. Dan zijn wellicht toch forsere maatregelen nodig. Tenzij u natuurlijk wilt inleveren op uw winst omdat de zomer nu eenmaal onaangenaam warm hoort te zijn.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Adiabatische koeling, gezond binnenklimaat

Vereenvoudig ontwerpen gevelventilatie: focus op de kritieke factoren

Posted by Gertie Arts on Jun 9, 2015 2:00:00 PM

PROFILE1_2Bij het ontwerpen van een lamellenwand voor gevelventilatie is een van de veel gemaakt denkfouten dat het percentage open ruimte hier een belangrijke rol in speelt. De open, vrije, ruimte zegt namelijk helemaal niets over de performance van de lamellenwand. Sterker nog, het leidt de aandacht af van de drie kritieke factoren die de prestaties beïnvloeden: de aërodynamische performance, de regenwering en de blootstelling aan weer en wind.

Read More

Topics: Ventilatie, HVAC

Energie besparen met natuurlijke ventilatie

Posted by Gertie Arts on Jun 2, 2015 2:00:00 PM

Schone lucht om in te leven en te werken is noodzakelijk voor onze gezondheid. Daar zijn we het met z’n allen wel over eens. Maar hoe zorgen we er voor dat de lucht in de gebouwen waarin we verblijven ook daadwerkelijk schoon is? Het antwoord daarop lijkt eenvoudig: ventileren! Zorg voor voldoende aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht. Toch leren we van de structurele problemen met het binnenklimaat in de utiliteitsbouw dat dit vaak niet of niet op de juiste manier gebeurt. Debet hieraan is het dilemma: ventileren voor een gezond binnenklimaat óf minimaal ventileren om energie te besparen en tocht- en geluidsklachten te voorkomen. In veel gevallen bepaalt dit dilemma de keuze voor een ventilatiesysteem en wordt helaas maar al te vaak voorbij gegaan aan de verborgen effecten op de gezondheid en het comfortgevoel. Tijd voor verbetering.

Read More

Topics: Ventilatie, Duurzaam bouwen, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, CFD, gezond binnenklimaat

Adiabatische koeling past binnen duurzame visie Moderna

Posted by Gertie Arts on May 26, 2015 2:00:00 PM

Exact één jaar. Meer had Moderna Textielservice niet nodig om noodgedwongen een volledig nieuw bedrijfspand neer te zetten en operationeel te maken. Hier werd een topprestatie neergezet die op alle fronten het predicaat excellent verdient. Dit is een deel van de inleiding uit het artikel Nieuwbouwwasserij binnen 1 jaar duurzaam, gepubliceerd door het platform Duurzaam Gebouwd op 20 mei jl.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Duurzaam bouwen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek

Adiabatische koeling als toekomstinvestering in mensen: praktijkvoorbeeld DMN-WESTINGHOUSE

Posted by Gertie Arts on May 19, 2015 2:00:00 PM

Waar in een crisistijd investeringen in het klimaat misschien niet direct voor de hand liggen, dacht men daar bij DMN anders over. Het is juist nu van belang om als bedrijf vooruit te kijken. In een gesprek met Johan Meima, Quality Manager bij DMN vertelt hij hoe bij de DMN gewerkt wordt vanuit de lean Six Sigma methodiek, waarbij de focus ligt op het reduceren van kosten en het verhogen van de klanttevredenheid. Daarbij wordt geïnvesteerd in verbeteringen en wordt gebruik gemaakt van de capaciteiten van de medewerkers. Temperatuurbeheersing met een klimaatsysteem met adiabatische koeling past hier naadloos in.

Read More

Topics: Koeling en Verwarming, HVAC, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

De invloed van luchtdicht bouwen op de brandveiligheid: 3 vragen

Posted by Gertie Arts on May 12, 2015 2:00:00 PM

Luchtdicht bouwen is populair. Energie-efficiënte gebouwen, extreem goed geïsoleerd zorgen voor comfort, energiebesparing en behoud van een gebouwconstructie. Kieren worden afgedicht, raamconstructies voldoen aan de hoogste isolatie-eisen en in plaats van dubbel glas wordt steeds vaker driedubbel glas gebruikt. Luchtlekken komen vrijwel niet meer voor. Maar wat is het effect hiervan op de brandveiligheid van die gebouwen? Om hier een antwoord op te vinden, nemen we een paar vragen onder de loep:

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Brandveiligheid/Fire Safety Engineering, Fire Safety Engineering

Warmteterugwinning over de top met koelsystemen die energie opwekken

Posted by Gertie Arts on May 5, 2015 2:00:00 PM

Het energieverbruik in Nederland is torenhoog. We verbruiken 3.232 Pj aan energie en 40 % daarvan is bestemd voor warmte. Met de industrie als grootverbruiker. Willen we in 2020 voldoen aan de Europese norm waarbij 14% van het energieverbruik duurzaam moet zijn dan is een focus op warmte en koude van groot belang. Het (her-)gebruik van warmte en koude kan namelijk veel duurzame energie opleveren. Toegegeven, het vergt een beetje ‘out of the box’ denken, maar het resultaat liegt er niet om. Minder CO2 uitstoot en beduidend lagere operationele kosten. Wie wil dat nou niet?

Praktijkvoorbeeld energie efficiënte fabriek Sauer Polymer

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Energie besparen, Duurzame werkomgeving, De Frisse Fabriek, Duurzaam produceren

Inspectiecertificering bestaand rookbeheersingssysteem in 7 stappen

Posted by Gertie Arts on Apr 28, 2015 2:00:00 PM

Voor veel eigenaren van rookbeheersingssystemen is de regelgeving rondom certificering, met de invoering van het Bouwbesluit, een ingewikkelde materie. Daarom willen we in dit blog wat meer inzicht hierin geven.

Voor een goed begrip is het van belang te weten dat certificering vereist is voor álle door de brandweer geëiste rookbeheersingssystemen. Dus ook voor die systemen die geïnstalleerd zijn vóór het jaar 2002 en die destijds niet door de NCP (het Nationaal Centrum voor Preventie) gecertificeerd zijn. Tot 2002 was dit namelijk niet verplicht. Vanaf 2002 beoordeelde de NCP het door de leverancier verstrekte productcertificaat en het Rapport van Oplevering en besloot vervolgens of een certificaat verstrekt mocht worden of dat een onafhankelijke inspectie noodzakelijk was.

Het Bouwbesluit heeft hier echter verandering in gebracht. Vanaf 1 januari 2015 is een productcertificaat niet meer voldoende en moet iedere installatie voorzien worden van een geldig inspectiecertificaat, afgegeven door een ISO 17020 type A geaccrediteerd inspectiebureau.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid/Fire Safety Engineering, Fire Safety Engineering

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs