• Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Youtube
  • Coltblog
  • Colt @ Twitter
  • Colt @ LinkedIn
  • Colt @ Flickr
  • Colt @ Youtube
  • Colt @ Facebook
  • Colt @ Pinterest
  • Coltblog

Colt Blog

Erik Peeters

Recent Posts

Waarom in moderne winkelcentra veiligheid en creativiteit voorop staan

Posted by Erik Peeters on Apr 11, 2017 8:15:00 AM

Anno 2017 vinden steeds meer aankopen plaats via het internet, maar dit heeft ook een keerzijde. Het kost de kleinere winkeliers steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden; mensen naar de winkel trekken en overhalen tot een aankoop blijkt lastig te zijn. Het ‘ouderwetse’ winkelen moet dus weer aantrekkelijk worden, een experience. Hiervoor is wel creativiteit van de winkeliers nodig. Maar ook veiligheid is een belangrijk thema voor het winkelend publiek.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Brandveiligheid in tunnels: zijn onze weg- en spoortunnels veilig genoeg ?

Posted by Erik Peeters on Mar 28, 2017 8:15:00 AM

De regelgeving met betrekking tot de veiligheid in tunnels is in Nederland in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/54EG (d.d 29-04-2013), inclusief rectificatie. Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidseisen op voor tunnels in het trans-Europese wegennet. In afwijking van deze Europese richtlijn zijn de veiligheidseisen niet uitsluitend van toepassing op tunnels langer dan vijfhonderd meter in het trans-Europese wegennet. Echter kan deze afwijking ook gelden voor tunnels in Nederland langer dan 250 meter. Ondanks mogelijke afwijkingen blijft tunnelventilatie altijd cruciaal om aan de minimale veiligheidseisen te voldoen.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Tunnelventilatie

Optimale prestatie van brandveiligheidssystemen met RAMSHEC

Posted by Erik Peeters on Feb 28, 2017 8:15:00 AM

Bij brandveiligheidssystemen is het cruciaal dat ze optimaal presteren om de veiligheid van mensen te waarborgen. Dit optimale presteren dient de installatie te bewerkstelligen gedurende zijn gehele levensduur. Het verdient dus aanbeveling inzicht te krijgen in deze levensduur en niet alleen na te denken over de realisatie van de installatie, maar ook inzicht te krijgen in energieverbruik, onderhoudbaarheid, beheersbaarheid, vervangbaarheid en uiteraard ook het kostenplaatje. Een methode om dit proces te realiseren is RAMSHEC. In de infrastructuur en bij grotere bedrijven is het een ingeburgerde methode, maar bijvoorbeeld in de bouw kennen we nog weinig voorbeelden. Wat is RAMSHEC precies en hoe werkt het in de praktijk?

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

De inspectie-instelling bij certificering van brandveiligheidssystemen is je vriend, niet je vijand

Posted by Erik Peeters on Feb 14, 2017 8:15:00 AM

Zoals ik in mijn vorige blog over onderhoud en beheer in de infrastructuur heb aangeven is inspectiecertificering een belangrijk en verplicht onderdeel in de realisatie, beheer en onderhoud van brandveiligheidssystemen. Echter wordt de inspectie-instelling door vele partijen vaak als ‘vijand’ gezien. Terwijl dit in mijn ogen niet terecht is.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, NEN

Uitblazen vuile lucht door parkeergarageventilatiesysteem verbeteren

Posted by Erik Peeters on Dec 6, 2016 8:00:00 AM

Er blijkt veel mis te gaan bij de uitblaasvoorzieningen van parkeergarageventilatiesystemen. Zelf zie ik dat regelmatig terug in het straatbeeld. Bij veel parkeergarages zie je de ventilator die de verzamelde vuile lucht uitblaast, zo zitten. Hierdoor adem je als voorbijganger direct die schadelijke lucht in. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Read More

Topics: Ventilatie

Cacao opslag – een goede belegging?

Posted by Erik Peeters on Nov 22, 2016 8:00:00 AM

Wereldwijd eten steeds meer mensen chocolade. Momenteel is de vraag naar cacao zelfs groter dan het aanbod. Dat maakt cacao – net zoals koffie – tot een interessante, waardevaste belegging. Zo interessant dat er scheepsladingen cacao in loodsen liggen opgeslagen om op een later tijdstip met winst verkocht te worden. Maar cacao opslag is niet zonder risico’s.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Behoud je RWA-installatie

Posted by Erik Peeters on Oct 25, 2016 8:00:00 AM

Rookbeheersingsbedrijven merken op dat externe adviseurs er in slagen eisende partijen, eigenaren en huurders ervan te overtuigen dat de ten tijde van de bouw vereiste RWA-installatie, niet langer nodig is. Met name bestaande RWA-installaties worden op basis van de nu geldende CCV-regeling, kritisch tegen het licht gehouden. Begrijpelijk. Aan het onderhouden en certificeren van een RWA-installatie zijn namelijk kosten en tijd verbonden. Maar is dit in het licht van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen een wenselijke ontwikkeling? Wij denken van niet.

 

Read More

Topics: RWA, Brandveiligheid

Doormelding RWA-installatie naar alarmcentrale gewijzigd, hoe zit dat?

Posted by Erik Peeters on Oct 11, 2016 8:00:00 AM

Sinds het Bouwbesluit van 2012 dienen brandbeveiligingsinstallaties gecertificeerd te worden door een inspectiebureau op basis van het CCV-Inspectieschema. In een eerder artikel kwamen de gewijzigde eisen voor de automatische doormelding van een brandmeldinstallatie al aan bod. Sinds het Bouwbesluit van 2012 wordt deze minder vaak uitgerust met een directe doormelding naar de regionale alarmcentrale of worden bestaande doormeldvoorzieningen losgekoppeld. Dit heeft het aantal ‘nutteloze uitrukken’ door de brandweer teruggedrongen. Het afkoppelen van de automatische doormelding heeft echter invloed op het certificeren van een RWA-installatie.

Read More

Topics: RWA, Brandveiligheid

Richtlijnen voor robuuste en doelmatige tunnelventilatie

Posted by Erik Peeters on Sep 27, 2016 8:00:00 AM

De meeste voertuigen stoten gassen uit die schadelijk zijn voor de mens, vooral in tunnels vormt dat een probleem. Onze regelgever heeft dit probleem onderkend en eist dat tunnels met een lengte vanaf 500 meter – soms zelfs al vanaf 250 meter – gebruik maken van mechanische ventilatie. Maar deze systemen moeten wel optimaal functioneren om onze veiligheid en gezondheid te garanderen.

Read More

Topics: Ventilatie, Brandveiligheid, Tunnelventilatie

In aanmerking komen voor de MDV? Realiseer een RWA in je rundveestal!

Posted by Erik Peeters on Jul 12, 2016 8:00:00 AM

Het onderwerp Rook- en WarmteAfvoersystemen (RWA) binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is al vaker aan bod gekomen op het Colt blog. In eerdere blogs maakte mijn collega Stan Veldpaus duidelijk dat het met een RWA eenvoudiger is om het benodigde aantal punten voor het onderdeel ‘Brandveiligheid’ te behalen voor het MDV-certificaat. Dit geldt zelfs met terugwerkende kracht tot maatlaat nr. 9. In dit artikel bespreek ik hoe je een doelmatige RWA realiseert in rundveestallen. Of beschik je daar misschien al over, zonder het te weten?

Read More

Topics: RWA, Brandveiligheid

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates:

Laatste artikelen

Best gelezen blogs