Alternatieve oplossingen bij stijgende energieprijzen

Björn Oude Avenhuis | 17 maart 2022

We voelen het allemaal in onze portemonnee. En niet alleen tijdens het tanken aan de pomp. Het gaat ook over gas, energie en warmte. Vanaf medio 2021 zien we een stijgende lijn in energieprijzen. En de Russische inval op Oekraïne zorgt voor nog meer onrust. Maar er is hoop!

Traditioneel maken klimaatsystemen gebruik van fossiele brandstoffen. Terwijl water, lucht en de aarde ook uitstekende energiebronnen zijn. In deze blog bespreken we hoe een alternatieve klimaattechniek u energiebesparing kan opleveren

Bodemopslag

Bodemopslag is niet direct een energiebron. Maar een opslag van energie, zoals: overtollige warmte in de zomer en koude in de winter. Omdat de vraag naar warmte vooral in de winter en de vraag naar koeling vooral in de zomer plaatsvindt, kan de bodem gebruikt worden voor tijdelijke opslag. De opgeslagen energie kan dan in een later stadium gebruikt worden. In dit artikel de voor- en nadelen van deze alternatieve oplossingen startende met bodemopslag.

Voordelen

  • Er is weinig tot geen energie van fossiele brandstoffen nodig om in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen
  • De constante temperatuur van de grond maakt het systeem nog energiezuiniger
  • Een warmtepomp zorgt voor het omzetten van de energie

Nadelen

  • Bodemopslag stelt eisen aan de geologische samenstelling van de bodem. In Nederland is deze niet gelijk, waardoor het risico bestaat dat verbindingen plaatsvinden in de bron die deze nutteloos maken. Ook worden in waterwingebieden open bronnen niet toegestaan
  • Om de belangen van grondwatergebruikers te beschermen, moet bij een open bron voor deze techniek vergunning aangevraagd worden. Voor een gesloten bodemenergiesysteem is in een aantal gevallen alleen een meldingsplicht nodig
  • De investering en onderhoudskosten zijn hoog. Echter op die plaatsen waar collectief voor bodemopslag gekozen wordt, kan de investering economischer zijn

Energie uit buitenlucht

Een geheel andere en milieuvriendelijke bron waar energie uit gehaald kan worden is buitenlucht. Net als bij bodemopslag heeft ook deze techniek weinig energie van fossiele brandstoffen nodig. Een warmtepomp zorgt, eventueel in combinatie met groene stroom, voor het omzetten van de energie. Buitenlucht heeft echter geen constante temperatuur. Bij echt lage buitentemperaturen (onder de ca. 5ºC) gedurende een langere periode is de techniek iets minder energiezuinig dan bodemopslag.

In de praktijk komen er echter maar weinig dagen met zulke lage temperaturen voor. Daar staat tegenover dat voor systemen met buitenlucht als energiebron geen vergunningen nodig zijn en de investering lager is. Een zorgvuldige afweging tussen de extra kosten en wat deze opleveren is daarom bij ieder project op zijn plaats.

Dankzij de warmtepomptechniek kunt u met één systeem een ruimte zowel verwarmen als koelen. Het rendement kan hoog oplopen en het energieverbruik is bijzonder laag. Deze warmtepomptechniek is zeer geschikt voor (middel) grote utiliteitsgebouwen. Zowel in nieuwbouw als bestaande gebouwen. Wilt u weten hoe een goede klimaattechniek u energiebesparing kan opleveren, neem dan contact op met één van onze adviseurs.

Voor meer informatie
Neem contact op met één van onze adviseurs
contact opnemen
Björn Oude Avenhuis
Björn Oude Avenhuis
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail