4 manieren om technisch personeel aan je organisatie te binden

Kees Sietsma | 12 december 2017
technisch personeel.jpg

technisch personeelHoe houd je goed technisch personeel binnenboord? Dat is in de technische branche al jaren een grote uitdaging. Die uitdaging zal de komende jaren — door het groeiende tekort aan technici — alleen maar toenemen. Ook in andere branches, zoals bijvoorbeeld de industrie.

Dat heeft verschillende oorzaken. Machines worden bijvoorbeeld steeds gecompliceerder, waardoor hoogopgeleide technici nodig zijn om ze te bedienen. En het kost steeds meer tijd om mensen goed op te leiden, mede omdat opleidingen onvoldoende aansluiten bij wat er in de praktijk gebeurt. Daarom wil je het technisch personeel het liefst behouden. In dit blog beschrijf ik vier manieren die helpen om technici aan je organisatie te binden. En daarbij zit een verrassende tip waar je in eerste instantie waarschijnlijk niet aan zou denken, maar die wel degelijk een rol speelt..

 

1. Creëer voldoende doorgroeimogelijkheden 

Een gebrek aan carrièreperspectief is een belangrijke ‘pushfactor’, vooral bij jongeren. Persoonlijke ontwikkeling verdient dan ook de volle aandacht. Een kenmerk van technisch geschoold personeel is namelijk dat ze inhoudelijk gedreven zijn en minder loongevoelig.

Er zijn verschillende manieren om voldoende doorgroeimogelijkheden te creëren, hieronder heb ik er een aantal op een rij gezet:

  • Stimuleer training en het volgen van opleidingen (denk bijvoorbeeld aan cursussen die de professionele vaardigheden van werknemers verder ontwikkelen)
  • Een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin je samen vastlegt welke stappen een werknemer gaat zetten om zich verder te ontwikkelen binnen het bedrijf
  • Moedig deelname aan netwerkbijeenkomsten, seminars en congressen aan

 

2. Stimuleer zelfstandigheid en de inbreng van eigen ideeën

Het geven van meer verantwoordelijkheid aan je personeel is niet altijd eenvoudig, maar wel cruciaal als je wilt dat ze zich kunnen ontplooien.

Bemoei je dus bijvoorbeeld alleen met het resultaat van een werknemer en niet met de details en de manier waarop ze hun taken uitvoeren. Soms zullen ze fouten maken, maar soms zullen ze juist betere methodes ontwikkelen. En die innovatie heeft de organisatie hard nodig, evenals je werknemers. Want dan zullen ze echt hun toegevoegde waarde voelen.

 

3. Zorg voor roulerende taken en verantwoordelijkheden

Werknemers leren vooral op de werkplek. Wanneer ze langer op een functie zitten, zullen ze minder leren door hun eigen werkervaring. Dan kan het heel verfrissend zijn om van collega’s te leren of taken en verantwoordelijkheden af te wisselen.

Laat technisch personeel bijvoorbeeld workshops geven aan elkaar. Vraag hen om bij toerbeurt hun kennis en vaardigheden aan collega’s te presenteren. Zo leren ze van elkaar, maar ontwikkelen ze ook hun eigen talent.

Een andere manier om van elkaar te leren is om te zorgen voor roulerende taken, functies en verantwoordelijkheden. Laat medewerkers bijvoorbeeld iedere maand voor een aantal dagen wisselen met iemand van een andere afdeling. Dit zorgt voor een enorme boost in de motivatie en inspiratie van deze medewerkers.

 

4. Zorg voor een optimaal werkklimaat

De kans is aanwezig dat bovenstaande drie tips de revue al eens gepasseerd hebben. Het zijn immers belangrijke elementen om technisch personeel te behouden. Een optimaal werkklimaat is echter iets waar je waarschijnlijk nog niet eerder bij stil hebt gestaan.

Maar het is wel degelijk van groot belang, zeker in de industrie. Want een onaangenaam werkklimaat — te warm in de zomer, te koud in de winter, te weinig frisse lucht, te veel vervuiling etc. — is voor niemand prettig. Bovendien is hoogopgeleid technisch personeel steeds mondiger en daarom zullen ze geen genoegen nemen met een onaangenaam werkklimaat. De kans is groot dat goede werkomstandigheden op termijn een onderdeel wordt van het totale arbeidsvoorwaardengesprek, juist omdat het een steeds belangrijkere factor is. 

Een goed, veilig en gezond werkklimaat zorgt niet alleen voor tevreden, maar ook voor productiever personeel. En dat resulteert weer in lagere kosten, hogere productkwaliteit.. Enfin, je snapt het.

Hoe beter jij voor je personeel zorgt, hoe minder aanleiding je ze geeft om een kijkje buiten de deur te nemen. Het werkklimaat speelt daar een belangrijke factor in — belangrijker dan je denkt.

Wil je eens sparren of er op het gebied van arbeidsomstandigheden en werkklimaat nog ruimte is voor verbetering? Zodat werknemers met een glimlach aan de slag gaan? Spreek dan vrijblijvend met een van onze klimaatspecialisten.

 

New Call-to-action

Kees Sietsma
Kees Sietsma
Business Development Manager Climate Control NWS Europe, ESD
Stuur een mail