3 eenvoudige manieren om in de industrie meer energie te besparen

Kees Sietsma | 31 oktober 2017
green-1966408_960_720.png

Het nieuwe regeerakkoord is volgens velen een van de meest duurzame akkoorden ooit. Een belangrijk plan rondom duurzaamheid is het reduceren van 7Mton CO2 in de gebouwde omgeving in 2030. Wat opvalt aan dit plan is dat de focus vooral ligt op het besparen van energie in bestaande en nieuwe woningen en kantoren en niet op de industrie. Terwijl dat de grootverbruiker in ons land is.

Ondanks dat de industrie zelf al heeft beloofd flink te snijden in het energieverbruik om de extra besparingsmaatregelen van 9 petajoule in 2020 te behalen, liggen hier nog een hoop kansen voor grote en kleine bedrijven. Met name op het gebied van klimaatsystemen, zonder dat hier enorm complexe oplossingen bij komen kijken. In dit blog bespreek ik drie van die kansen. Lees dus vooral verder!


1: Warmteterugwinning

Warmteterugwinning is een methode om restwarmte uit afvoerlucht te hergebruiken om inkomende lucht van buiten weer mee te verwarmen. Dat klinkt simpel, maar in de industrie ligt het net wat complexer. Bijvoorbeeld omdat er een enorme hoeveelheid warmte vrijkomt in het productieproces welke is vervuild of niet eenvoudig is op te slaan.

Dit vereist dan ook een complexer warmteterugwinsysteem dan bijvoorbeeld in kantoren of woningen: een hybride klimaatinstallatie.

Het is zonde om de grote hoeveelheid restwarmte verloren te laten gaan, terwijl het energie is die je goed kunt gebruiken. Bij een warmteterugwinsysteem wordt de restwarmte die vrijkomt tijdens het productieproces opgeslagen in een zogenaamde energiebuffer. Deze opgeslagen energie gebruikt het systeem vervolgens om te verwarmen in de winterperiode en te koelen in de zomer.

Een warmteterugwinsysteem is een zeer effectieve methode om de vrijkomende restwarmte te hergebruiken — en daardoor het energieverbruik en de -kosten flink te drukken.


2: Natuurlijke ventilatie

In de industrie is ventilatie in vrijwel elke situatie gewenst om te zorgen voor schone, verse lucht en warmte af te voeren. Dit kan mechanisch, maar ook op een natuurlijke manier. Natuurlijke ventilatie is de meest elementaire en duurzame vorm van ventileren die ook in de industrie heel goed toepasbaar is.

Door strategisch geplaatste ventilatie-openingen in het dak verdwijnt warme lucht automatisch. Parallel hieraan zorgen ventilatie-openingen op lager niveau voor de noodzakelijke toevoer van verse lucht.

Bij natuurlijke ventilatie bestaat vaak de angst voor ongewenst warmteverlies, maar die angst is met de huidige technische mogelijkheden niet langer terecht. Het ‘gat in het dak’ waar de warmte door moet verdwijnen kan exact berekend worden. Voor ieder gebouw kan een natuurlijk ventilatieconcept op maat berekend worden.

Ten opzichte van mechanische ventilatie heeft natuurlijke ventilatie een aantal voordelen:

  • Een lagere investering en afschrijving
  • Een langere levensduur
  • Minder onderhoudsintensief
  • Een zelfregelend effect: geeft de zon meer warmte dan gaat het systeem harder werken
  • Uitermate geschikt om in te zetten als nachtventilatie

Maar het belangrijkste voordeel is de enorme energiebesparing die het oplevert. Voor natuurlijke ventilatie heb je geen energie nodig, duurzamer bestaat niet.


3: Adiabatische koeling

Waar warmteterugwinning en natuurlijke ventilatie misschien de bekendere methoden zijn om energie te besparen, geldt dat minder voor adiabatische koeling.

Hoewel je bij koelen al snel denkt aan conventionele, energieslurpende en dure koelsystemen, biedt adiabatische koeling een duurzaam alternatief om industriehallen in de zomer te koelen. En daarmee de productiviteit te verhogen, machines optimaal te laten presteren en de productkwaliteit te garanderen.

Adiabatische koeling is een effectief koelconcept gebaseerd op het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen, wordt onttrokken aan de lucht, waardoor deze snel afkoelt. Dit principe werkt steeds efficiënter bij een toename van de buitentemperatuur. Boven de 30°C kan de lucht 10°C of meer natuurlijk afkoelen hetgeen een zeer effectief koel resultaat oplevert.

Adiabatische koeling is 7x energiezuiniger dan conventionele koelsystemen, maar dat is niet het enige voordeel. Download het whitepaper en ontdek onder andere wat de overige voordelen zijn en ontvang meer informatie over deze duurzame techniek.

Whitepaper Adiabatische koeling