3 manieren om de energieprestatie van een productiehal te verbeteren

Björn Oude Avenhuis | 2 juni 2020
Colt energieprestatie fabriek productiehal manieren adiabatische koeling

 

De afgelopen jaren heeft Nederland de eerste stappen gezet om tot de klimaatafspraken van de EU na te komen. In 2015 is namelijk bepaald dat de overheid beleid moet maken om de uitstoot van broeikas (BKG) in 2020 met minstens 25 procent te verminderen. Daarbij wordt Nederland als lid van de EU verwacht dat het de ambitieuze regionale doelstellingen voor het verminderen van BKG-emissies steunt. Mede door de aangescherpte wetgeving binnen de industrie komt hier steeds meer aandacht voor. En daarbij komen een aantal belangrijke vragen naar voren. Eén daarvan is: hoe kun je er voor zorgen dat de energieprestatie van een productiehal duurzaam verbetert?

 

Energiebesparing binnen de energie-intensieve industrie komt onvoldoende van de grond

Dat de energiebesparing binnen de energie-intensieve industrie achterloopt op andere industrieën en branches heeft niet te maken met onwil. De oorzaak ligt bij andere belemmeringen waardoor bedrijven er niet aan toe komen. De technische mogelijkheden liggen er, maar financiële redenen, handhaving en het gebrek aan goede praktijkvoorbeelden staan opschaling in de weg.

Het kabinet heeft daarom de Informatieplicht ingevoerd. Met ingang van 1 juli 2019 is de verplichting ingevoerd om de getroffen maatregelen daadwerkelijk te rapporteren. Dit geldt voor alle bedrijven die volgens de Wet Milieubeheer verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit zijn de bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas (equivalent) verbruiken. Wel zijn een aantal bedrijven hiervan uitgezonderd. Dit betreft:

  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het (Europese emissiehandelssysteem (EU ETS);
  • Glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem;
  • Bedrijven of instellingen waarvan alle Wet milieubeheer-inrichtingen deelnemen aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3);
  • Wet milieubeheer-inrichtingen, Type C, die een omgevingsvergunning milieu hebben.

De overige desbetreffende bedrijven moeten dus al sinds 1 juli 2019 de door hen genomen energiebesparende maatregelen rapporteren in het eLoket van RVO. Voortaan wordt deze wet feitelijk gehandhaafd door gemeenten en omgevingsdiensten. Wie hier niet aan voldoet, riskeert een boete of een dwangsom.

Ook de wetgeving vanuit de Europese Unie speelt een rol

Het realiseren van een energiebesparing en daarmee een lagere energieprestatie gebeurt vanzelfsprekend niet alleen op nationaal, maar ook op internationaal niveau. De EU heeft opgeroepen tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met minstens 40 procent voor het jaar 2030, en met 80 tot 95 procent voor 2050. Om de doelen van de EU te behalen, moet Nederland terug naar een emissieverlagend traject. Dit zal flinke investeringen vergen om hoge emissiereducties te bereiken door middel van het transformeren van het Nederlands energiesysteem. De vraag is dus hoe we de investeringen kunnen minimaliseren en de economische voordelen kunnen vergroten door middel van het rendement van investeringen en hierbij het creëren van nieuwe (export)sectoren.

3 manieren om de energieprestatie van productiehallen te verbeteren

Met het oog op de aangescherpte wetgeving en onderlinge akkoorden is het zaak om binnen jouw organisatie nog kritischer te kijken naar het energieverbruik voor verwarmingsinstallaties en koeling. Wat zijn de opties om de energieprestatie te verbeteren?

1. Luchtbehandelingskasten met warmtepomp en warmteterugwinning

Een eerste stap om slim met energie om te gaan zijn luchtbehandelingskasten voorzien van een warmtepomp én warmteterugwinning. De warmtepomp (uitgevoerd in lucht/lucht of water/lucht) genereert in de winter warmte en in de zomer koeling op een zeer energiezuinige wijze.

2. Duurzame energiebronnen uit de directe omgeving

Een andere manier om de energieprestatie te verbeteren is een klimaattechniek die gebruik maakt van duurzame energiebronnen die overal in de directe omgeving te vinden zijn. Denk hierbij aan bodemwarmte, restwarmte uit de industrie, zonnethermische warmte, palletbranders, warmteopslag in pcm’s of het gebruik van een open bron of vijver voor koeling.

3. Adiabatische koeling

Adiabatische koeling is een natuurlijk koelsysteem op basis van directe verdamping. Met andere woorden: het koelen van lucht door het laten verdampen van water. De energie die nodig is voor het verdampen wordt onttrokken aan de lucht, waardoor deze afkoelt.

Adiabatische koeling is een zeer efficiënte en duurzame manier van koelen, die vier tot zeven keer energiezuiniger is dan een conventioneel koelsysteem. Het is een methode om een optimaal binnenklimaat op een duurzame manier te realiseren. Wil je meer weten over adiabatische koeling en de voordelen van deze methode? Download dan het whitepaper dat wij hierover schreven.

Indien je wilt sparren over dit onderwerp en benieuwd bent naar wat wij voor jou kunnen betekenen, neem dan contact op met een van onze specialisten.

Whitepaper Adiabatische koeling

Björn Oude Avenhuis
Björn Oude Avenhuis
Regio Manager, Klimaat Industrie
Stuur een mail