Colt Blog

Overdrukinstallatie: schijnveilig of goed alternatief?

Posted by Erik Peeters on May 23, 2017 8:15:00 AM

In Nederland worden overdrukinstallaties in verschillende situaties toegepast. Met name in situaties waar bouwkundige voorzieningen, zoals brandwerende scheidingen, voorportalen en niet besloten ruimten, niet aanwezig of mogelijk zijn. Voorwaarde is dan wel dat de installatie voldoet aan de eisen wat betreft ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. En juist hieraan blijkt het in de praktijk nogal eens aan te schorten als gevolg van gebrekkige kennis. Terwijl de regelgeving hierover zeer gedegen en eenduidig is. Hoe komt dit zo? En zijn overdrukinstallaties inderdaad een goed alternatief?

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid

Waarom in veel distributiecentra de productiviteit ‘s zomers daalt

Posted by Kees Sietsma on May 16, 2017 8:15:00 AM

De markt van distributiecentra ontwikkelt zich explosief. In 2016 werd in Nederland voor circa 20 miljard euro online besteld, een groei van 23 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. En daarom moeten de productiviteit en efficiëntie van de werkzaamheden optimaal zijn, vooral in distributiecentra met mezzaninevloeren. Maar dat is zeker ‘s zomers vaak niet het geval. Hoe komt dat? Op die vraag geven we in dit blog antwoord.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Adiabatische koeling, gezond binnenklimaat

Waarom CFD simulatie voor ventilatiesystemen de veiligheid van verkeerstunnels optimaliseert

Posted by Erik Peeters on May 9, 2017 8:15:00 AM

Er is maar één maatstaf voor de ventilatie in verkeerstunnels: veiligheid. Veiligheid voor de mensen die gebruik maken van die tunnels. Ik hoef niet uit te leggen wat de risico’s zijn die bij incidenten in een tunnel de veiligheid in gevaar brengen. Het grootste gevaar is een brand en de daarmee gepaard gaande rook- en warmteontwikkeling. Om de gevolgen te beheersen is een goed ventilatiesysteem van cruciaal belang. CFD is een techniek waarmee de effectiviteit van een ventilatie- en rookbeheersingssysteem uitstekend te voorspellen is. Maar waarom? En hoe gaat dat in z’n werk?

Read More

Topics: Rookbeheersing, Brandveiligheid, Brandveiligheid/Fire Safety Engineering, Fire Safety Engineering, Tunnelventilatie

Thermische energie opslag: toepasbaar in de industrie?

Posted by Kees Sietsma on May 2, 2017 8:15:00 AM

In vrijwel ieder gebouw zorgen de omstandigheden — zowel buiten als binnen — ervoor dat er in de ochtenduren een tekort aan energie is, terwijl er ’s middags energie over is. Dit overschot aan energie wordt over het algemeen ‘weggegooid’. Wat is er, als het over energiebesparing gaat, effectiever dan de energie die je over hebt te gebruiken waar je energie tekort komt? Deze energie dient opgeslagen te worden in een zogenoemde thermische energieopslag. Een zoutbuffer is een goede methode om deze energie op te slaan, maar wat zijn de voordelen van deze methode? En is het toepasbaar in de industrie?

Read More

Topics: Klimaat industrie, Koeling en Verwarming, Duurzaam bouwen, Klimaat utiliteitsbouw, Energie besparen, Duurzaam produceren

Rook en warmteafvoer in het buitenland: de verschillen op een rijtje

Posted by Stan Veldpaus on Apr 25, 2017 8:15:00 AM

Onlangs heb ik op een symposium een presentatie verzorgd over rook en warmteafvoer (RWA). Tijdens deze presentatie focuste ik op het verschil tussen de aanpak rondom rook- en warmteafvoer in Nederland en in onze buurlanden Duitsland en België. Want die verschillen zijn groot en daar zijn veel mensen niet van op de hoogte, bleek uit de reacties van het publiek. Daarom in dit blog de verschillen nog eens op een rijtje!

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Brandveiligheid/Fire Safety Engineering

3 redenen voor een betere klimaatbeheersing in elke industrie

Posted by Kees Sietsma on Apr 18, 2017 8:15:00 AM

Elke industrie heeft haar eigen klimaat en daarmee spelen andere factoren een rol in klimaatbeheersing en kent elke industrie haar eigen klimaatproblemen. De metaalindustrie heeft bijvoorbeeld te maken met vervuiling en vrijkomende warmte. De voedingsmiddelenindustrie kampt met een hygiëne vraagstuk en distributiecentra hebben in de zomer vaak te kampen met een warmteprobleem. In dit blog bespreek ik drie belangrijke redenen voor een betere klimaatbeheersing om daarmee de grip (terug) te krijgen op het werkklimaat in jouw industrie.

Read More

Topics: Ventilatie, Klimaat industrie, gezond binnenklimaat

Waarom in moderne winkelcentra veiligheid en creativiteit voorop staan

Posted by Erik Peeters on Apr 11, 2017 8:15:00 AM

Anno 2017 vinden steeds meer aankopen plaats via het internet, maar dit heeft ook een keerzijde. Het kost de kleinere winkeliers steeds meer moeite om het hoofd boven water te houden; mensen naar de winkel trekken en overhalen tot een aankoop blijkt lastig te zijn. Het ‘ouderwetse’ winkelen moet dus weer aantrekkelijk worden, een experience. Hiervoor is wel creativiteit van de winkeliers nodig. Maar ook veiligheid is een belangrijk thema voor het winkelend publiek.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Brandveiligheid/Fire Safety Engineering

Dit is de grootste bedreiging voor productiviteit in distributiecentra

Posted by Kees Sietsma on Apr 4, 2017 8:15:00 AM

Voor personeel in distributiecentra met mezzaninevloeren is het zomers te warm om te kunnen werken. En niet alleen omdat de buitentemperatuur stijgt. De aanwezige verlichting en apparatuur produceren namelijk veel extra warmte waardoor het binnen nog warmer wordt. Bovendien blijft deze warmte tussen de verdiepingsvloeren hangen én kan het niet weg door de goede isolatie van distributiecentra. Het gevolg? Een onaangenaam werkklimaat waar de veertig graden gemakkelijk bereikt wordt en een significante daling van de productiviteit.

Read More

Topics: Klimaat industrie, Duurzame werkomgeving, gezond binnenklimaat, mechanische ventilatie

Brandveiligheid in tunnels: zijn onze weg- en spoortunnels veilig genoeg ?

Posted by Erik Peeters on Mar 28, 2017 8:15:00 AM

De regelgeving met betrekking tot de veiligheid in tunnels is in Nederland in overeenstemming met de Europese richtlijn 2004/54EG (d.d 29-04-2013), inclusief rectificatie. Deze richtlijn stelt de minimale veiligheidseisen op voor tunnels in het trans-Europese wegennet. In afwijking van deze Europese richtlijn zijn de veiligheidseisen niet uitsluitend van toepassing op tunnels langer dan vijfhonderd meter in het trans-Europese wegennet. Echter kan deze afwijking ook gelden voor tunnels in Nederland langer dan 250 meter. Ondanks mogelijke afwijkingen blijft tunnelventilatie altijd cruciaal om aan de minimale veiligheidseisen te voldoen.

Read More

Topics: RWA, Rookbeheersing, Brandveiligheid, Tunnelventilatie

Waarom een bezoek aan Logistics & Distribution op jouw bucketlist moet staan

Posted by Kees Sietsma on Mar 21, 2017 8:15:00 AM

Als je geïnteresseerd of werkzaam bent in opslag, logistiek en distributie dan is het slim om je agenda leeg te maken op 5 en 6 april aanstaande. Op die dagen staat Logistics & Distribution 2017 op het programma, een beurs die op de bucketlist van iedere professional in deze industrie zou moeten staan. Als je wilt weten wat de toekomst deze industrie biedt, welke innovaties de werkprocessen kunnen verbeteren of als je gewoonweg zaken wilt doen dan is het slim om naar de Brabanthallen in Den Bosch te komen. Veel belangrijke spelers uit de industrie zijn namelijk vertegenwoordigd op deze beurs.

Read More

Welkom op het Colt blog

Hier delen we onze kennis over klimaat in de industrie, klimaat in de utiliteit en brandveiligheid. Meld je aan voor blog updates om per e-mail een melding te ontvangen als wij hier een artikel publiceren. 

Meld je aan voor updates: